"KOLESNIKOV WOOL"
,

..
  -   Kolesnikov Wool -
: -

. 1 . 200 (1,53)

-

:
130 .

!

  - -
: -

.  1 . 300 (1,53)

-

:
280 .
  -    Kolesnikov Wool -
: -

. 1 . 200 (1,23)

+1 -  

:
18000 -
120 .
  -    Kolesnikov Wool -
: -

. 1 . 200 (1,33)

.

:
8066 -
130 .
: